Meet the team

Andrew Williams Andrew Williams
Gweithiwr Ieuenctid Cymunedol - Ardal Dyffryn Dyfrdwy

Sydd wedi ei lleoli yng Nghanolfan Ieuenctid Llangollen, Stryd Y Helyg, Llangollen. LL20 8HH


07833255607 / 01978 861326
andrew.williams@sirddinbych.gov.uk
Claire Cunnah Claire Cunnah
Community Youth Worker - Rhyl Locality

Based in The Oak Tree Centre, Ffordd Las, Rhyl, LL18 2DY


07500992443/ 01745 360129
cunnah.claire@denbighshire.gov.uk
Jeanette Smalls Jeanette Smalls
Community Youth Worker - Denbigh / Ruthin Locality

Based in Denbigh HWB, Smithfield Road, Denbigh, LL16 3UW


01824 703820 / 07876 448580
jeanette.smalls@denbighshire.gov.uk
Wendy Jefferson Wendy Jefferson
Community Youth Worker - Prestatyn / St Asaph Locality

Based in Prestatyn Youth Centre, Dawson Drive, Prestatyn, LL19 8SY


01745 855573 / 07920 287548
wendy.jefferson@denbighshire.gov.uk